Beheerders voor Wijkcentrum 't Middelpunt

Wijkbewonersteam Zielhorst

Omschrijving

De beheerder is aanspreekpunt voor de gebruikers van het gebouw en hun activiteiten. De taken zijn verdeeld over 3 beheerders die elkaar zo nodig vervangen. 
 
Je zorgt – in overleg met je collega-beheerder, de Vrijwilligerscoördinator en het WBT Zielhorst - voor een toenemend gebruik van het wijkcentrum – zowel voor de structurele verhuur van zalen als voor het gebruik als ontmoetingsplek. 
 
Contacten
Beheerders hebben te maken met heel veel verschillende mensen, van allerlei achtergronden en met soms heel diverse wensen en ‘gebruiksaanwijzingen’. 
Als beheerder maak je gemakkelijk contact en treedt iedereen tegemoet op een plezierige maar zo nodig gedecideerde manier. 
 
Verantwoordelijkheden en taken
 • Verhuur van ruimten – zowel structureel als ad hoc
 • Financiën (in overleg en/of volgens afspraak met de penningmeester)
 • Post en e-mail
 
Ontmoetings- /Caféfunctie
 • Zorgdragen voor dagelijkse opening (gastvrouw/gastheer aanwezig) 
 • Zorgdragen voor bezetting van de bar gedurende openingstijden.
 • Zorgen voor de naleving van de huisregels door vrijwilligers en bezoekers.
 • Bewaken voorraad bar en wekelijks bepalen inkoopbehoefte. Doen van bestellingen.
 • In overleg aanvragen Buurtbudget Zielhorst of #ProjectenIndeBuurt doen.
 
Vrijwilligers en stagiair(e)s
 • In overleg met de Vrijwilligerscoördinator aantrekken, instrueren, begeleiden van vrijwilligers en stagiair(e)s, vastleggen werkafsprake
 • Maken van werkrooster, zo nodig zorgen voor de juiste begeleiding.
 • Regelmatig overleg met medewerkers
 
Verdere ontwikkeling van ’t Middelpunt als hét wijkcentrum van Zielhorst
 • Waar mogelijk de centrale cohesiefunctie van ’t Middelpunt versterken door zaken, mensen en middelen te combineren
 • Bieden van ‘semi-professionele’ aandacht aan bezoekers van de Huiskamer.
 • Mensen eventueel doorverwijzen naar collega-beheerder, buurtnetwerker, jongerenwerker of WijkBewonersTeam.
 • Waar mogelijk en wenselijk aansluiten bij activiteiten die in de wijk georganiseerd worden.
 • Zelf ook nieuwe activiteiten bedenken en organiseren om de ‘loop’ naar ’t Middelpunt te vergroten.
 • Regelmatig overleg met WBT en Buurtnetwerker over (gesignaleerde) wensen, behoeften vanuit de wijk en/of ideeën.

Profiel
 • Ten minste stevig mbo werk- en denkniveau
 • Horeca- en/of retailervaring is vereist
 • Het Diploma Sociale Hygiëne of de bereidheid om dit (snel) te halen
 • Het Diploma Bedrijfshulpverlener of de bereidheid om dit (snel) te halen.
 • Levenservaring!
 • Ten minste 24 uur per week beschikbaar – in principe elke ochtend van 8:30 – 13:00 uur, of elke avond van 19:00 – 22:00 uur, maar werktijden in overleg met collega-beheerder en vrijwilligerscoördinator.

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Leidinggeven, coördineren en besturen
Categorie Iedereen
Regio Zielhorst
Organisatie Wijkbewonersteam Zielhorst
Locatie Amersfoort
Periode Periode in overleg
Frequentie 24 tot 28 uur per week
Code V002.962

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Ja
Vrijwilligersovereenkomst Ja
Vaste vergoeding Ja
Inspraak vrijwilliger Ja
Re-integratie mogelijkheden Ja
Begeleiding Ja
Reiskostenvergoeding Ja
Scholing voor functie Ja
Stage mogelijkheden Nee
Kinderopvang mogelijk Nee